M
Reaction score
9

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ ên hắn cứ làm ra vẻ không nghe hiểu, cung kính mà vâng dạ: “Vương gia dặn dò, hạ quan tự mình tuân mệnh, nếu không còn sự dặn dò gì khác, hạ quan xin được đi chuẩn bị ngay.”

    Vừa nói tới đây, chợt có âm thanh vang lên, dư âm còn văng vẳng, lâu lâu vẫn không tan biến.Hai người kì lạ mà lắng nghe một hồi, thấy không có âm thanh gì nữa, Dương hạo mới định lui xuống, tiếng đàn cầm trong vắt lại vang lên, trong như nước nhẹ như gió thoảng bốn phía.

    Tiếng đàn tơ mỏng manh. Lúc thì chậm rãi như lưu tuyền, lúc lại nhanh gấp như phi bão, lúc lại thanh thúy như châu lạc ngọc bàn, lúc lại thấp trầ
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top