T
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ ảo hoạt tâm đen cũng chẳng được hưởng lợi một nửa nào.Cứ như thế chính là cục diện hai bên cùng bị thất bại và thương vong.Vì thế, hiện nay xem xem ai có thể chịu nhịn lâu hơn, đám thương cổ kia nếu đợi không nổi, mắt nhìn gạo cũ khó bán, gạo mới đã tới, tất phải chịu quy phục quan phủ.”

    Triệu Đức Chiêu đỏ mặt, xấu hổ nói: “Thì ra là như thế.”

    Đặng Tổ Dương nhìn Sở Chiêu Phụ một cái, trong lòng lộ ra có ý cười cung kính nói : “Tam tư sử đại nhân nói rất phải, hạ quan trước coi trọng chặn đường bọn họ bán ra ngoài, lại coi trọng pháp luật nghiêm trị hi vọng của bọn họ tăng giá, đồng thờ
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top